Chiều cao tay nắm cửa phù hợp theo tiêu chuẩn là bao nhiêu?

chiều cao tay nắm cửa

Cánh cửa của mỗi căn nhà được coi là một trong những cấu trúc phức tạp nhất, bao gồm nhiều yếu tố với chức năng nhất định. Khi tiến hành lắp đặt cửa, mỗi bộ phận đều được trang bị những linh kiện, phụ kiện riêng và đều được đặt ở những vị trí đặc … Đọc tiếp