Thông tin chi tiết về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Pháp luật đã có những quy định về cách tính cũng như định mức chi phí này sao cho hợp lý nhất cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng như các bên liên quan. Sau đây là những thông tin về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Chúng ta đều biết rằng hiện nay để xây dựng công trình sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí gồm chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng. Vì sẽ tốn rất nhiều cho chi phí như thế nên hơn hết ta cần định mức được các phí ấy để trong quá trình sẽ không phát sinh thêm phí không cần thiết so với dự kiến. Những vấn đề về tư vấn xây dựng đầu tư và quản lý, thiết lập dự án là vô cùng quan trọng, tuy nhiên cần chi tiêu hợp lý cho việc này. 

Thông tin chi tiết về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Để hiểu rõ hơn về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chúng ta hãy tìm hiểu qua những thông tin sau. Thông thường chi phí tư vấn xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm tương ứng với quy mô xây dựng, thiết bị và phụ thuộc vào từng loại công trình cụ thể. Vì bao gồm rất nhiều khoản nên chi phí này không có công thức tính tổng như định mức quản lý dự án. Ngược lại chúng ta phải xác định định mức của từng khoản nhỏ như định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và kinh tế – kỹ thuật; định mức chi phí thiết kế xây dựng gồm định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng, định mức chi phí thiết kế xây dựng công nghiệp, giao,… Đối với trường hợp công việc tư vấn được thực hiện bởi một tổ chức tư vấn trong nước có phối hợp với ban cố vấn chuyên gia của nước ngoài thì chi phí thuê người tư vấn sẽ nằm trong khoảng chi vừa đủ không được vượt quá hai lần so với số tiền căn cứ theo định mức tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư ngày 16 năm 2019/TT-BXD.  Lúc này, chi phí phát sinh sẽ được phân chia trên cơ sở số lượng chuyên gia tư vấn, cho lời khuyên. Bên cạnh đó còn phụ thuộc vào thời gian làm việc và đơn giá của các chuyên gia tư vấn. Ngoài ra bao gồm các khoản lệ phí  khác cần thiết trong quá trình thi công xây dựng để đảm bảo hoàn tất việc tư vấn, cho lời khuyên kiến nghị cho thiết kế, vật liệu,…cho công trình.

Thông tin chi tiết về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây ad sẽ giới thiệu cho bạn về  định mức chi phí cụ thể để đưa ra các quy định rõ ràng, chặt chẽ cho thiết kế công trình khai thác than quặng theo lò bằng:

Đối với những dự án đầu tư được yêu cầu thực hiện theo gói thầu thì dự trù kinh phí để thẩm tra thiết kế và số tiền tổng cho các mức đầu tư. Không chỉ vậy, còn phải dự toán trước chi phí thẩm tra, xây dựng thiết kế dựa vào định mức và  tỷ lệ phần trăm tương ứng của từng quy mô theo chi phí dự kiến xây dựng của từng gói thầu. Với gói thầu gồm nhiều công trình trải dài theo nhiều địa điểm khác nhau. Do đó chi phí giám sát thi công xây dựng, quản lý lắp đặt các ứng dụng hay thiết bị cần thiết cho công trình thì hệ số k được điều chỉnh sẽ khoảng 1,2.

Nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tin chi tiết về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Nghị định này liên quan đến các vấn đề quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án có sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, giá gói thầu và định mức xây dựng; giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng, vốn đầu tư xây dựng. Hơn nữa sẽ phát sinh thêm:

  • Người quyết định đầu tư có quyền và trách nhiệm trong công trình
  • Chủ đầu tư có quyền và nghĩa vụ chấp hành và làm đúng theo quá trình xây dựng
  • Nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đấu thầu.

Nghị định này chỉ rõ: 

Vấn đề quản lý chi phí đầu tư thi công, đấu thầu phải đảm bảo đủ những yêu cầu thích hợp với từng nguồn vốn riêng trong việc đầu tư xây dựng, hình thức đầu tư, kế hoạch và cách thức thực hiện rõ ràng cụ thể của từng dự án. Và tuân thủ đúng với quy định của pháp luật.

Nhà nước ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định các công cụ và nguyên vật liệu cần thiết để chủ đầu tư và các ban điều hành có liên quan tham khảo, dễ dàng kiểm soát chặt chẽ chi phí thi công, đấu thầu. Cụ thể: 

  • Giá thi công 
  • Định mức xây dựng công trình
  • Suất vốn đầu tư đấu thầu
  • Chỉ số giá đấu thầu
  • Máy móc thiết bị cần trong xây dựng
  • Nguyên vật liệu thi công
  • Lương cụ thể cho công nhân thi công

Với những thông tin khá là đầy đủ như trên thì mong là ai trong chúng ta cũng đã nắm rõ về cách định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình cũng như hiểu hơn về nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cùng với việc định mức các chi phí như thế này thì việc quản lý dự án, kiểm soát các phí cũng sẽ dễ dàng hơn cho việc xây dựng. Vì lẽ đó pháp luật cũng đã đưa ra những điều luật liên quan đến vấn đề này mà các chủ đầu tư hay bên thi công cần phải đảm bảo được, vì đây là vô cùng quan trọng. Mong rằng những người thực hiện các dự án, công trình xây dựng đều chấp hành đúng và đủ các quy tắc theo điều luật.

Viết một bình luận